BENDROSIOS NUOSTATOS

MB „Koi tvenkiniai ir kriokliai“, juridinio asmens kodas 305669635, buveinės adresas Šakėnų k. 12, Šakėnų k., LT-96292 Klaipėdos r. (toliau – KOITIK), yra internetinio puslapio ir elektroninės parduotuvės www.koitik.lt savininkas ir valdytojas.

KOITIK supranta Jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą ir gerbia Jūsų teisę žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis KOITIK interneto svetaine.

Atsižvelgdama į tai, KOITIK parengė šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškinama, kokie asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi lankantis KOITIK ir naudojantis joje teikiamomis paslaugomis, kodėl asmens duomenys yra tvarkomi, kas su asmens duomenimis yra daroma ir kiti Jums galintys rūpėti asmens duomenų tvarkymo aspektai.

Ši Privatumo politika yra parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymui taikomais teisės aktais.

Prašome susipažinti su šia Privatumo politika prieš pradedant naudotis KOITIK. Sukurdami vartojo paskyrą (registruodamiesi interneto svetainėje), bei įsigydami prekes nesiregistruojant KOITIK interneto svetainėje patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šia Privatumo politika.

Jeigu nesutinkate KOITIK Privatumo politika, prašome nesinaudoti šia interneto svetaine.

KAS YRA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS?

Duomenų tvarkymas yra bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), naudojimas, perdavimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

KAS TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS NAUDOJANTIS KOITIK?

Asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas KOITIK, t. y. MB „Koi tvenkiniai ir kriokliai“, juridinio asmens kodas 305669635, buveinės adresas Šakėnų k. 12, Šakėnų k., LT-96292 Klaipėdos r, kontaktiniai duomenys: elektroninis paštas info@koitik.lt, telefono numeris +3706 71 594 30.

KOKIAIS TIKSLAIS YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS KOITIK?

Asmens duomenys yra tvarkomi:

 • Elektroninės prekybos vykdymo tikslu užsakymų svetainėje KOITIK apdorojimą, finansinių dokumentų išrašymą, problemų, susijusių su prekių pateikimu ir pristatymu, sprendimą bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymą
 • Užklausų administravimo tikslu, siekiant identifikuoti užklausą pateikusį asmenį ir tinkamai atsakyti į užklausas;
 • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą ir teikti pasiūlymus įsigyti KOITIK siūlomas prekes, informuoti apie taikomas nuolaidas ir skleisti panašaus pobūdžio turinį;
 • Elektroninės prekybos KOITIK tobulinimo tikslu, siekiant apsilankymą KOITIK padaryti kuo patogesnį vartotojams.

KOITIK asmens duomenų netvarko jokiais kitais su aukščiau nurodytais tikslais nesuderinamais tikslais.

KOKIAIS BŪDAIS YRA GAUNAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS KOITIK?

 • Jums patiems pateikiant savo asmens duomenis. Savo asmens duomenis pateikiate kurdamiesi vartojo paskyrą (registruodamiesi), apsipirkimo metu, ar pateikdami užklausą KOITIK;
 • Iš trečiųjų asmenų. Su Jūsų sutikimu gauname duomenis iš socialinio tinklo „Facebook“, kai kurdamiesi ar susikūrę KOITIK vartotojo paskyrą ją susiejate su savo socialinio tinklo „Facebook“,  „Instagram“ paskyromis;
 • Jums naudojantis KOITIK. Kai naudojatės KOITIK, tam tikra informacija (pavyzdžiui, apsilankymų KOITIK skaičius, laikas, praleistas KOITIK, naršymo atvaizdavimas ir pan.) yra renkama automatiškai slapukų (angl. cookies) pagalba.

KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS YRA TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS KOITIK?

Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

 • Jūsų sutikimo pagrindu. Sutikimu laikome jūsų apsipirkimą, naršymą ar užklausos pateikimą KOITIK interneto svetainėje. Savo sutikimą galite atšaukti parašydami el. paštu info@koitik.lt;
 • Sutarčių sudarymo ir jų vykdymo pagrindu. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi elektroninės prekybos vykdymo tikslu;
 • Teisėtų KOITIK interesų pagrindu.

KOKIE JŪSŲ ASMENS DUOMENYS YRA TVARKOMI NAUDOJANTIS KOITIK IR KAM JIE REIKALINGI?

Naudojantis KOITIK, gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:

Duomenų grupė                                Tvarkomi asmens duomenys   Asmens duomenų naudojimas, naudojimo tikslas ir pagrindas
Vartotojo paskyros kūrimo (registracijos) metu ar po vartotojo paskyros sukūrimo KOITIK pateikiami duomenys, reikalingi  prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymui ir vykdymui.Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, prekės pristatymo adresas, pašto kodas, telefono numeris, vartotojo paskyros vardas ir šifruotas slaptažodis, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina, mokėjimo informacija).Šie duomenys yra reikalingi, kad galėtumėte efektyviai patogiai užsisakyti ir gauti KOITIK parduodamas prekes, užtikrinti, kad sutartiniai įsipareigojimai (atsiskaitymas už prekes, prekių pristatymas, informavimas apie prekių pristatymą ir pan.) galėtų būti vykdomi tinkamai. Šių duomenų tvarkymo tikslas yra elektroninės prekybos vykdymas. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
Užklausų duomenys.Vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, tarpusavio susirašinėjimo istorija, Jūsų užklausa / komentaras. Esant poreikiui ir atsižvelgiant į Jūsų užklausą, gali būti tvarkomi ir kiti Jūsų asmens duomenys.Šie duomenys yra reikalingi, kad galėtume suteikti efektyvią pagalbą Jums naudojantis KOITIK, atsakyti į Jums kylančius klausimus. Šių duomenų tvarkymo tikslas yra užklausų administravimas. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti KOITIK interesai atsakyti į Jūsų užklausą tais atvejais, kai užklausos yra susijusios su sutarčių vykdymu, tokių duomenų tvarkymo pagrindas taip pat yra ir sutarčių vykdymas.
Analitiniai duomenys.    Pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina, mokėjimo informacija),  KOITIK ir Jūsų susirašinėjimo istorija.Šie duomenys leidžia įvertinti ir išanalizuoti kaip Jūs naudojatės KOITIK ir, atsižvelgiant į tai, pagerinti KOITIK veikimą ir vartotojo patirtį. Šių duomenų tvarkymo tikslas yra KOITIK elektroninės prekybos tobulinimas. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti KOITIK interesai, taip pat Jūsų sutikimas.
Tiesioginės rinkodaros duomenys.Vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas, telefono numeris.Šie duomenys yra reikalingi, kad galėtume Jus informuoti apie KOITIK pasiūlymus, taikomas akcijas ir kitą panašaus pobūdžio informaciją. Šių duomenų tvarkymo tikslas yra tiesioginės rinkodaros vykdymas. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.
Socialinio tinklo „Facebook“ duomenys, pasidalijami susiejus paskyrą.Šifruotas Jūsų el. pašto adresas.Šie duomenys yra reikalingi siekiant sudaryti Jums galimybę patogiai susikurti KOITIK paskyrą. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.
Slapukų duomenys.Jūsų apsilankymo KOITIK metu atlikti veiksmai (apsilankymų KOITIK skaičius, laikas, praleistas KOITIK, naršymo atvaizdavimas ir pan.), interneto protokolo adresas.Šie duomenys yra reikalingi palaikyti KOITIK funkcionalumą, įvertinti turinio kokybę, prekių populiarumą ir rinkti kitus statistinius duomenis, teikti Jums individualizuotus pasiūlymus. Šių duomenų tvarkymo tikslas yra elektroninės prekybos vykdymas, tiesioginė rinkodara, elektroninės prekybos ir vartotojo patirties tobulinimas KOITIK. Šių duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį galite atšaukti.

KIEK LAIKO YRA SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS NAUDOJANTIS KOITIK?

Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustatomi tokie asmens duomenų saugojimo terminai (šie terminai netaikomi slapukų pagalba gaunamų duomenų saugojimui):

Duomenų tvarkymo tikslasAsmens duomenų saugojimo terminas
Elektroninės prekybos vykdymas.Asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) kalendorinių metų nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo KOITIK vartotojo paskyros datos ar prekių pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo datos (priklausomai nuo to, kuri iš šių datų yra vėlesnė).
Užklausų administravimas.Asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo jų pateikimo/surinkimo dienos.
Tiesioginės rinkodaros vykdymas.Asmens duomenys saugomi iki Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo ir duomenų tvarkymo šiuo tikslu atšaukimo momento.
Elektroninės prekybos ir KOITIK tobulinimas.Asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo jų pateikimo/surinkimo dienos.

Suėjus asmens duomenų saugojimo terminui, atitinkami asmens duomenys yra ištrinami.

AR JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI PERDUOTI TRETIESIEMS ASMENIMS?

Asmens duomenys, siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų ar Bendrovei vykdant teisės aktų numatytus reikalavimus, gali būti perduoti tretiesiems asmenims: paslaugų teikėjams – duomenų tvarkytojams. Pavyzdžiui, asmens duomenys gali būti perduoti ar prieiga prie asmens duomenų suteikiama:

 • Kurjerių/prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Sandėliavimo ir pakavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Informacinių technologijų įmonėms, teikiančioms serverių nuomos ar programavimo paslaugas;
 • Informacinių technologijų įmonėms, teikiančioms serverių nuomos ar programavimo paslaugas;
 • Rinkodaros ar pranešimų siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurių pagalba Jums yra pateikiami pasiūlymai, naujienlaiškiai;
 • Buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjams, kurie vykdo KOITIK buhalterinę apskaitą.

Šis sąrašas yra tik pavyzdinis, asmens duomenys gali būti perduodami ir kitiems tretiesiems asmenims, kurie padeda pasiekti šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų, taip pat kurie padeda Bendrovei laikytis jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami valdžios ir teisėsaugos institucijoms, jeigu to reikalauja teisės aktai arba yra siekiama apginti teisėtus KOITIK interesus.

Pabrėžiame, kad visais atvejais:

 • Yra perduodami tik tokie asmens duomenys, kurie yra būtini jų tvarkymo tikslui įgyvendinti;
 • Yra siekiama užtikrinti (sudarant asmens duomenų tvarkymo sutartis), kad tretieji asmenys būtų įgyvendinę saugumą užtikrinančias organizacines ir technines priemones bei išlaikytų asmens duomenų konfidencialumą.

AR GALITE NESUTIKTI, KAD JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI NAUDOJANTIS KOITIK?

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Ši teisė suteikia galimybę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi teisėtų KOITIK interesų pagrindu. Jums išreiškus nesutikimą, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jeigu KOITIK įrodo, kad priežastys, dėl kurių atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti apginti teisinius reikalavimus.

Teise nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite pasinaudoti bet kada ir nenurodant jokių priežasčių.

Apie nesutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite pranešti elektroniniu paštu info@koitik.lt

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS IR KAIP JOS ĮGYVENDINAMOS NAUDOJANTIS KOITIK?

Turite šias teises:

 • Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė suteikia galimybę prašyti gauti visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Šią informaciją galite rasti šioje Privatumo politikoje arba pateikdami prašymą KOITIK elektroninėmis priemonėmis;
 • Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis. Ši teisė suteikia galimybę žinoti, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, kokiais tikslais šie duomenys yra tvarkomi ir pan.
 • Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus asmens duomenis. Ši teisė suteikia galimybę patikslinti, papildyti, ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kurie yra netikslūs, nepilni ar kitaip klaidinantys;
 • Teisę prašyti pašalinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė suteikia galimybę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai: 1) duomenys nebėra reikalingi siekiant tikslų, kuriais jie buvo tvarkomi; 2) atšaukiate savo sutikimą tvarkyti duomenis ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti šiuos duomenis (taikoma, jeigu duomenys yra tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu); 3)nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi teisėtų KOITIK interesų pagrindu ir nėra už Jūsų nesutikimą viršesnių teisėtų priežasčių šiuos duomenis tvarkyti; 4) duomenys yra tvarkomi neteisėtai; 5) duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktais Bendrovei nustatytos teisinės prievolės.
 • Teisė pašalinti asmens duomenis gali būti neįgyvendinama Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais (pavyzdžiui, jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus);
 • Įgyvendinus šią teisę KOITIK turi teisę toliau saugoti Jūsų asmens duomenis. Šiuos asmens duomenis KOITIK gali tvarkyti tik: 1) esant Jūsų sutikimui; 2) siekiant pareikšti, vykdyti ir apginti teisinius reikalavimus; 3) siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens duomenis; 4) dėl svarbių viešojo intereso priežasčių;
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Ši teisė suteikia galimybę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei prašyti, jog Jūsų asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai: 1) duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimu ar Jūsų ir KOITIK tarpusavio sutartimi; ir 2) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • Teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Ši teisė suteikia galimybę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti tik tuomet, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Nurodytas teises galite įgyvendinti pateikiant prašymus elektroniniu paštu info@koitik.lt. Teisę būti pamirštam taip pat galite įgyvendinti ištrindami savo paskyrą ar dalį paskyros duomenų iš KOITIK.

KOITIK susipažinusi ir įvertinusi prašymą, pagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 20 d.d., atsakys į Jūsų prašymą ir pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi dėl Jūsų prašymo. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir reikalingus atlikti veiksmus.

Jeigu prašymas yra pasikartojantis, perteklinis arba akivaizdžiai nepagrįstas, KOITIK gali paprašyti pagrįsto mokesčio už prašyme nurodytų veiksmų atlikimą.

Jeigu KOITIK kyla abejonės dėl Jūsų tapatybės, prieš pradėdama vykdyti prašymą, KOITIK gali Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę.

KAS YRA SLAPUKAI, KOKIE SLAPUKAI NAUDOJAMI KOITIK?

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Slapukai skirstomi pagal tipą:

Sesijos slapukas

Sesijos slapukas yra naudojamas kiekvieną kartą Jums lankantis mūsų svetainėje. Naudojame šios rūšies slapuką tam, kad susieitumėme Jūsų veiksmus mūsų svetainėje ir kiekvienas sesijos slapukas trunka tik tiek, kiek trunka naršyklės sesija, kuriai pasibaigus, slapukas nebenaudojamas. Kiekviena naršyklės sesija prasideda, kai atidarote naršyklės langą ir baigiasi, kai uždarote naršyklės langą. Po Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje, visi sesijos slapukai yra ištrinami.

Nuolatinis slapukas

Nuolatinis slapukas leidžia įsiminti Jūsų pageidavimus arba veiksmus svetainėje (arba skirtingose svetainėse). Jis veikia ilgiau nei sesijos slapukas ir trunka slapuke nurodytą laiką (tai priklauso nuo konkretaus slapuko). Šios rūšies slapukas nebus ištrintas Jums uždarius naršyklės langą ir bus išsaugotas Jūsų įrenginyje. Jis bus aktyvuojamas kiekvieną kartą Jums lankantis svetainėje, kurioje tas konkretus nuolatinis slapukas yra sukurtas.

Slapuko skirstomi pagal kategorijai pagal šalį:

Naudojame dviejų kategorijų slapukus, kurie yra žinomi kaip „pagrindinės šalies“ slapukai ir „trečiosios šalies“ slapukai. Toks skirstymas į kategorijas padeda nustatyti kas dar turės prieigą prie informacijos, kuri yra renkama įdiegtu slapuku.

Pagrindinės šalies slapukas

Pagrindinės šalies slapuką susikūrėme patys arba jį sukūrė mūsų įgalioti paslaugų teikėjai pagal mūsų užsakymą. Šie slapukai padeda geriau Jus pajausti ir palikti pradėtą sesiją, pavyzdžiui, naršyklė gali įsiminti tokią pagrindinę informaciją kaip prekės, kurias Jūs įsidedate į pirkinių krepšelius, Jūsų vartotojo vardas ir pageidaujama kalba.

Trečiosios šalies slapukas

Trečiosios šalies slapuką sukuria kita įmonė, ne mes. Kartais naudojame tokius slapukus ar kitokius sekimo mechanizmus įtraukdami trečiųjų šalių pateiktus produktus mūsų svetainėje tam, kad galėtumėme gauti reikalingus veiksmingumo duomenis, duomenis, reikalingus rinkodaros tikslais, užtikrinti socialinio pasidalijimo funkciją ir t. t. Tokiu atveju, šios trečiosios šalys taip pat gauna informaciją iš tokių slapukų ar kitų sekimo mechanizmų ir jos gali panaudoti tokią informaciją savo tikslams; taip pat jos gali gauti daugiau informacijos nei mes pageidavome savo tikslams. Savo svetainėje pateikiamoje slapukų juostoje pateikėme tikslų, kuriais naudojame tokius slapukus ir kitus sekimo mechanizmus, aprašymą. Tačiau veikla ir tikslai, kuriems tos trečiosios šalys gali naudoti iš šių slapukų ar sekimo mechanizmų gaunamą informaciją, priklausomai nuo jų pačių privatumo politikos. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje –
https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

Slapuko priskyrimas kategorijai pagal tikslą:

Tam, kad suprastumėte kiekvieno slapuko tikslus, suskirstėme visus slapukus į tokias kategorijas:

Būtinieji slapukai

Šie slapukai yra būtini mūsų svetainės darbui ir tam, kad galėtumėme lankytis mūsų svetainėje ir naudotis jos galimybėmis. Pavyzdžiui, tam, kad galėtumėme užtikrinti, kad puslapis greitai ir efektyviai pasikraus, tam, kad galėtumėte prisijungti mūsų svetainėje kaip registruotas vartotojas, tam, kad Jūsų išsirinktos prekės ir suvesti duomenys nedingtų Jums naršant mūsų svetainės puslapiuose naršymo sesijos metu. Be griežtai būtinų slapukų mūsų svetainėje neveiktų tam tikros funkcinės galimybės ir mūsų svetainė gali neveikti taip sklandžiai kaip turėtų. Šiais slapukais nerenkama jokia informacija rinkodaros tikslais ir nesekama Jūsų veikla mūsų svetainėje arba kituose internetiniuose puslapiuose.

Našumo slapukai

Našumo slapukai renka informaciją apie taip, kaip naudojatės mūsų svetaine ir padeda pagerinti mūsų svetainės darbą. Pavyzdžiui, našumo slapukai gali parodyti, kokiuose puslapiuose lankotės dažniausiai, kiek laiko praleidžiate puslapyje, kokias prekes atsidarote pasižiūrėti ir padeda užregistruoti bet kokius sutrikimus puslapyje. Šie slapukai seka Jūsų veiklą mūsų svetainėje, tačiau jie renka informaciją tiesiogiai Jūsų neidentifikuodami. Našumo slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos kituose internetiniuose puslapiuose.

Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai palaiko ypač interaktyvią funkciją, kuri sukuria vertę Jums, bet be jų mūsų svetainė gali veikti. Funkciniai slapukai leidžia mūsų svetainei įsiminti Jus ir Jūsų pasirinkimus (pavyzdžiui, kalbą arba regioną, kuriame esate) ir užtikrinti geresnius ir labiau Jums pritaikytus požymius. Pavyzdžiui, individualizuoti tam tikrą tinklalapį (teksto dydį, šriftą ir kitas puslapių dalis, kurias galite pritaikyti), užtikrinti kitas funkcines galimybes, kurių pageidaujate (žiūrėti vaizdo įrašą arba palikti komentarą) ir atsiminti, jei Jūs jau buvote mūsų svetainėje anksčiau tam, kad Jums nebebūtų rodomi pranešimai, skirti tiems, kurie lankosi svetainėje pirmą kartą. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos mūsų svetainėje ar kituose internetiniuose puslapiuose.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukas

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai yra naudojami tam, kad galėtumėme pateikti Jums reklamas, kurios yra aktualesnės Jums ir labiau atitinka Jūsų interesus, riboti kartų, kurį galite pamatyti tą pačią reklamą svetainėje, skaičių ir įvertinti reklaminės kampanijos efektyvumą sekant Jūsų paspaudimus. Reklama gali būti nerodoma mūsų svetainėje, ji gali būti Jums rodoma kituose puslapiuose net ir Jums išėjus iš mūsų svetainės. Šie slapukai renka informaciją rinkodaros tikslais ir seka Jūsų veiklą ne tik mūsų svetainėje, bet ir kituose interneto puslapiuose.

Kaip valdyti slapukus

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti.  Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: Chrome; Mozilla, kt.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu info@koitik.lt  ar telefonu +3706 71 594 30. Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite teisę ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus.

Svarbu žinoti, kad naudotis svetaine atsisakius techninių, funkcinių ir analitinių slapukų nebus galima, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame.

 1. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika galioja nuo 2024 m. gegužės 07 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje

TURITE KLAUSIMŲ?

Galime atsakyti į Jums rūpimus klausimus dėl šios Privatumo politikos ir Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@koitik.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024.05.07