Paskutinį kartą atnaujinta: 2024.02.02

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp „Koi Tvenkiniai ir Kriokliai” (toliau – www.koitik.lt) ir „Koi Tvenkiniai ir Kriokliai” kliento (toliau – Jūs) dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvės www.koitik.lt (toliau – el. parduotuvė) prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios www.koitik.lt ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos
1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.3.juridiniai asmenys;
1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2. Jeigu Jūs norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.
3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių Priede „Privatumo politika”.
4. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos.
5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir www.koitik.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, bei užpildę vartotojo rekvizitus, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti”. Sutartis pasirašyta tarp www.koitik.lt ir tarp Jūsų yra saugoma el.parduotuvėje.
6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą www.koitik.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.
II. Jūsų teisės ir pareigos
7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių, iš anksto suderinę prekių pristatymo terminą.
8. Jūs, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
9. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalote nedelsdamas duomenis atnaujinti.
10. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.
11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
12. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.
13. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti www.koitik.lt. Www.koitik.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju www.koitik.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.
14. Www.koitik.lt neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.
III. Www.koitik.lt teisės ir pareigos
15. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, www.koitik.lt turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.
16. Www.koitik.lt pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
17. Www.koitik.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
18. Www.koitik.lt, susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.
19. Už prekes Jūs galite atsiskaityti:
19.1. išankstiniu banko pavedimu arba mokėjimą atliekant www.koitik.lt elektroninėje parduotuvėje per Paysera paslaugą.
IV. Prekių pristatymas
20. www.koitik.lt pristatys Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu:
20.1. apmokant pagal Taisyklių 19.1. punktą, prekės pristatomos per 5-10 d. d. nuo patvirtinimo iš banko gavimo, jei užsakomos prekės yra sandėlyje. Prekės, kurių sandėlyje nėra pristatomos per 15-20 d. d.
21.Prekes pristatys www.koitik.lt arba mūsų įgaliotas atstovas. www.koitik.lt tiesiogiai neatsako už įgaliotų atstovų darbą ir ne laiku pristatytas prekes.
22. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.
23. Prekės pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.
24. Pristatymo išlaidos į el. parduotuvėje nurodytą prekių kainą nėra įskaičiuotos:
24.1. prekių pristatymo (transportavimo) išlaidos pateiktos „Pristatymas” skiltyje.
V. Prekių garantijos suteikiamas gamintojų nustatyti terminai, nurodomi pateiktose sąskaitose faktūrose.
26. Nekokybiškas prekes keičiame į kokybiškas per 30 d. d. nuo pirkimo arba susigrąžinti už prekę sumokėtus pinigus, arba iš anksto suderinus protingą terminą.
27. Nepatinkančių prekių negalėsime pakeisti arba grąžinti pinigų jeigu: prekė buvo naudota; pakuotė prarado prekinę išvaizdą; prekė sugadinta.
28. Paaiškėjus, kad prekė buvo sugadinta dėl kliento kaltės pinigai už prekes nebus grąžinami.
VI. Prekių grąžinimas
29. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
30. Kai grąžinama nekokybiška prekė, www.koitik.lt įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai www.koitik.lt neturi analogiškos prekės, jums bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.
31. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.
32. Prekės grąžinamos originalioje prekės pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
33. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu evaldas@koitik.lt arba telefonu 867159430) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
34. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 33 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 24 val., privalote kreiptis telefonu 867159430. Atsisakę sutarties, per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties atsisakymo dienos privalote grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 31 punkto reikalavimus, jeigu ji Jums buvo pristatyta. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai, išskyrus transportavimo išlaidos, bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.
35. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:
35.1. Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
35.2. Jūs užsisakėte prekės pristatymą ir atsiskaitymą grynais, kurjeriui pristačius prekes. Atsisakius prekių ir už jas nesumokėjus, privalote sumokėti už prekių pristatymą ir grąžinimą.
VII. Baigiamosios nuostatos
36. Www.koitik.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
37. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
38. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
39. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Derybose Pardavėjo interesus atstovauja Advokatų kontora ADJURO (www.adjuro.lt)
40. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

SVARBU! Pardavėjas negali visais atvejais garantuoti, kad užsakytos prekės klientą pasieks per nurodytą terminą. Dėl nenumatytų aplinkybių kaip pvz. COVID-19 pandemijos, padidėjusio siuntų kiekio šventiniu periodu, ar vežėjo logistikos klaidos siuntos pristatymas gali vėluoti.