Tvenkinio vandens parametrai. Kokios sveiko vandens vertės?

Ar žinote, koks jūsų tvenkinio vandens pH? Koks nitritų lygis? Jeigu girdėjote apie šuos ir kitus rodiklius, tik nežinote, kokį rezultatą atlikus vandens testą turėtumėte gauti – straipsnyje rasite atsakymus į klausimus.

Tvenkinio vandens testavimo priemonės padės laiku nustatyti vandens kokybės nuokrypius ir leis kuo greičiau pradėti vandens gydymą, todėl pasakojame, kokios rezultatų vertės signalizuoja apie vandens kokybės disbalansą ir kokių priemonių imtis jų atstatymui.

pH

Optimali vertė: tvenkinio pH vertė turėtų būti tarp 7,5 ir 8,5. Norint pakeisti pH vertę reikėtų tai daryti atsargiai, siekiant išvengti per didelių vertės svyravimų, nes tai gali sukelti didelius žuvų praradimo nuostolius.

Priemonės atstatymui: pastebėjus tvenkinio pH vertės nuokrypius verta pakeisti dalį tvenkinio vandens – tai padės lengviau pH vertę sugrąžinti tarp 7,5 ir 8.5 Per didelę pH vertę galima sumažinti naudojant vasndens priemonę Oase Aqua Humin. Per mažą pH vertę atstatyti padės Oase OptiPond.

Karbonatinis kietumas (kH)

Optimali vertė: sodo tvenkinių karbonatinio kietumo lygis turėtų būti ne mažesnis kaip 5 °dKH.

Priemonės atstatymui: Jei karbonato kietumas yra mažesnis nei 5°dKH, naudokite Oase OptiPond.

Bendrasis kietumas (gH)

Optimali vertė: tvenkinių žuvys jaučiasi gerai vidutinio kietumo vandenyje (10–15 °dH).

Priemonės atstatymui: nerekomenduojama mažinti vandens kietumo. Padidinti kietumą galima naudjant OptiPond tvenkinio vandens stabilizavimo priemonę.

Nitritai/Nitratai (NO 2 / NO 3)

Optimali vertė:

 • Nitritai: ideliu atveju nitritų vertė turėtų būti neišmatuojama. Jautresnėms žuvims, esant nitritų kiekiui iki 0,05 mg/l gali atsirasti pažeidimai. Kai vertės didesnės nei 0,5 mg/l, žuvys gali pradėti gaišti.
 • Nitratai: paprastai sodo tvenkinyje nitratų vertė yra mažesnė nei 20 mg/l. 50 mg/l vertės taip pat yra pakeliamos, tačiau esant tokiam rezultatui reikia atsižvelgti į žuvų rūšį, jų kiekį. Tvenkinio nitratų kiekis neturėtų būti didesnis nei 100 mg/l – tokiu atveju atsiranda grėsmė dėl žuvų gaišimo.

Priemonės atstatymui:

Esant per dideliai nitritų ir (arba) nitratų koncentracija, rekomenduojame:  

 1. Sumažinti pašarų kiekį žuvims
 2. Pakeisti dalį tvenkinio vandens (apie 30%), jei nitritų vertės didesnės nei 0,5 mg/l
 3. Įsivertinti ir jeigu reikia sumažinti žuvų kiekį
 4. Jei yra galimybė naudoti filtrų sistemą su papildomu aeracija
 5. Naudoti priemonę Oase BioKick Premium, kuri padės atstatyti vandens kokybę

Svarbu pavasarį ar naujai paleidus filtravimo sistemą testuoti vandens kokybę, nes nesant pilnai susikūrus vandens biologijai, itin greit gali didėti nitritų vertės.

Amoniakas / amonis (NH 3 / NH 4 )

Optimali vertė: sodo tvenkinyje įprastomis sąlygomis bendra amonio koncentracija 0,1 mg/l laikoma normalia. Viršutinė 0,5 mg/l riba neturėtų būti viršyta. Tačiau lemiamas veiksnys yra gryno amoniako koncentracija, kuri susidaro iš bendros amoniako / amonio koncentracijos, priklausomai nuo temperatūros ir pH vertės. Svarbiausios vertės nurodytos toliau esančioje lentelėje.  

Nuo maždaug 0,05 mg/l amoniako: rizika dėl žalos žuvims

Nuo maždaug 0,1 mg/l amoniako: itin didelė rizika dėl žuvų gaišimo

Taigi, esant 25 °C temperatūrai, bendra NH 3 /NH 4 + koncentracija 4 mg/l, kai pH yra 7,0, atitinka 0,02 mg/l amoniako koncentraciją, kuri laikoma saugia. Tačiau jei tomis pačiomis sąlygomis pH vertė yra 8,0, tai reiškia, kad NH 3 koncentracija yra 0,2 m/l, ir labai tikėtina, kad žuvys ims gaišti.

Priemonės atstatumui:

 1. Sumažinti pašarų kiekį žuvims
 2. Jei reikšmės yra kritinės ir yra žuvų, nedelsiant pakeisti dalį (apie 30-40%) tvenkinio vandens
 3. Iš tvenkinio išvalyti visus dumblą, sudžiūvusius lapus
 4. Naudoti tvenkinio filtravimo sistemą
 5. pH vertę galima sumažinti naudojant Oase BioKick Premium, Oase Aqua Humin, Oase OptiPond priemones, taip kartu paveikiant ir amoniako rodiklius.

Fosfatai (PO 4 )

Optimali vertė: sodo tvenkinio normali fosfatų vertė, turėtų būti 0,5 mg viename litre. Vertė neturi būti viršyta 1 mg/l. 0,02 mg/l koncentracija laikoma pakankama vandens augalų aprūpinimui maistinėmis medžiagomis ir stabdo dumblių augimą. 

Priemonės atstatymui:

Jei vandenyje yra per didelė fosfatų koncentracija, rekomenduojame: 

 1. Sumažinti pašarų kiekį žuvims
 2. Naudoti greito poveikio priemonę dumblių maistinės medžiagos mažinimui PhosLess Direct
 3. Įvertinti žuvų kiekį pagal tvenkinio tūrį ir esant per dideliam – sumažinti
 4. Tvenkinyje pasodinti gausiau vandens augalų, pašalinti fosfatų turintį dumblą, pvz., naudojant Oase PondoVac valymo įrenginį.
 5. Naudoti vandens priemonę nuo dumblių Oase PhosLess. Filtravimo terpės vamzdeliai suriša iki 5 kg žuvų maisto fosfatus.